znajdĽ w serwisie:
    

DLA SZKÓŁ - 1-dniowe za granicę oferta nr: 188

Oferta nr: 188

Czeskie Skalne Miasta (Czechy)

Rezerwat Adrszpasko-Teplickie Skały należy do największych zwartych masywów skalnych nie tylko w Czechach, ale również i w całej Europie ¦rodkowej. Wspaniałe dzieło przyrody tworzone przez potężne piaskowcowe skały, grzebienie i skalne wieże. Tak wielkie zgrupowanie niezwykłych form skalnych tworzy całe tzw. skalne miasteczka oraz labirynty. Tereny te od 1933 r. s± pod ¶cisł± ochron±. Obecnie teren ty też podlegaj± ¶cisłej ochronie jako Rezerwat Przyrody Adrąpaąsko-teplické Skały. Rezerwat ma powierzchnię 1803,4 ha i jest największym rezerwatem przyrody w Republice Czeskiej.
Największe zwarte skupisko skał podzielone jest na dwie zasadnicze czę¶ci - Adrąpaąské Skály i Teplické Skály - dwa skalne miasta Adrąpaąské i Teplické - granicę stanowi Wilczy Jar. Nazwy pochodz± od miejscowo¶ci będ±cych punktami wyj¶ciowymi do wycieczek. Adrąpaąské i Teplické Skály stanowi± jeden kompleks skalny i można bez problemu przej¶ć w¶ród skał z Adrąpachu do Teplic na Metují. W¶ród skał wytyczono szlaki turystyczne i należy się ich trzymać, ponieważ zgubienie się w¶ród skalnych labiryntów nie jest trudne.

Cena dla szkół z Wrocławia:

Ilo¶ć osób/koszt autokaru

cena od osoby

33-34 + 3 opiekunów

30

35-39 + 4 opiekunów

26

40-44 + 4 opiekunów

23

Przewidywany koszt wynajmu autokaru

1300 zł/grupa

Cena zawiera:
* całodzienna opieka licencjonowanego przewodnika sudeckiego,
* ubezpieczenie NNW.

Cena nie zawiera:
* kosztów wynajmu autokaru,
* biletów wstępu i opłaty za rejs łódkami + ok. 120 kc od osobycena od: 23 PLN

 wsteczdo góry 

Opublikowane na stronach internetowych www.perfekt.eww.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowi± oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© 2017 Biuro Turystyki PERFEKT