znajdź w serwisie:
    

WROCŁAWSKA KARTA SENIORA - Informacje ogólne o karcie

Gdzie można otrzymać WROCŁAWSKĄ KARTĘ SENIORA?
WROCŁAWSKĄ KARTĘ SENIORA można otrzymać we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6.
...więcej »

Kto może otrzymać WROCŁAWSKĄ KARTĘ SENIORA?
WROCŁAWSKĄ KARTĘ SENIORA może otrzymać osoba w wieku powyżej 60 lat, z terenu miasta Wrocławia.
...więcej »

Jakie należy przedstawić dokumenty?
Należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, gdyż karta jest imienna.
...więcej »

Do czego uprawnia WROCŁAWSKA KARTA SENIORA?
WROCŁAWSKA KARTA SENIORA uprawnia do korzystania ze zniżek w ofertach partnerów, którzy przystąpili do programu.
...więcej »

 wsteczdo góry 

Opublikowane na stronach internetowych www.perfekt.eww.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© 2017 Biuro Turystyki PERFEKT